Oferta materiałów polerskich stosowanych do polerowania złączy światłowodowych obejmuje

Folie na bazie proszków:

D - diament syntetyczny    SC - węglik krzemu     AO - tlenków aluminium      CO - tlenków Ceru   SO - tlenków krzemu

oraz płyny i specjalne podkładki pod płyny polerskie.

Katalog folii zamieszczamy powyżej. Katalog płynów - dostępny za zapytanie ofertowe.